Subsidies voor dans en cultuur

21156878_9004f90765_o

Culturele instellingen hebben verschillende bronnen van inkomen. Bijvoorbeeld kaartverkoop, sponsoring of subsidie. Subsidies kunnen rechtstreeks van het Rijk komen maar ook van een cultuurfonds, de gemeente, de provincie of een particulier fonds. Zij ontvangen daarvoor geld van het Rijk.

Cultuursubsidie 2013-2016

De overheid wil dat het cultuuraanbod in Nederland van hoge kwaliteit is, divers en toegankelijk voor iedereen. Het subsidiestelsel van het Rijk (landelijke basisinfrastructuur) is voor de periode 2013 – 2016 kleiner dan in voorgaande jaren. Omdat de Rijksoverheid een begrotingstekort heeft, moet zij bezuinigen. Daardoor is er voor de komende jaren ook minder geld voor kunst en cultuur.

Op cultuursubsidie.nl staat een overzicht van kunst- en cultuurinstellingen die subsidie krijgen voor de periode 2013-2016.

Subsidiebeleid dans

Het Rijk subsidieert rechtstreeks 4 dansgezelschappen:

Het aantal dansgezelschappen dat de Rijksoverheid subsidieert is kleiner dan bij theater, omdat de markt voor grootschalige dansproducties kleiner is. Het Fonds Podiumkunsten en het Fonds Cultuurparticipatie ondersteunen kleinschalig en middelgroot dansaanbod in alle delen van het land.

Gesubsidieerd werkgeverschap

Cultuurgroepen en -ondernemingen kunnen zelf personeel aannemen en verlonen via de reguliere voorschriften voor werkgevers. Zij komen dan alsnog in aanmerking voor cultuursubsidie. De cultuurgroep kan ook kiezen voor bijvoorbeeld:

  • inleen via uitzendbureau of detacheringsbureau;
  • payroll;
  • constructies met ZZP’ers.

Cultuursubsidie van gemeenten

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het lokale cultuurbeleid en voor de voorzieningen van cultuureducatie en amateurkunst. Hieronder vallen bijvoorbeeld:

  • accommodaties voor podiumkunsten en lokale instellingen (zoals toneelverenigingen);
  • financiering van het beheer van gemeentelijke musea;
  • bibliotheken;
  • muziekscholen.

Cultuursubsidie van de provincies

Provincies geven subsidie aan cultuur die de lokale belangen overstijgt. Ook zetten zij zich in voor spreiding van culturele (educatie) voorzieningen in de regio.

Cultuurfondsen

Er zijn gezelschappen, instellingen, producties en ensembles die niet rechtstreeks van het Rijk subsidie krijgen. Zij kunnen mogelijk terecht bij een van de cultuurfondsen.